ข้อมูลพื้นฐาน

ทรงกฎ สุวรรณาคม เป็นอายุรเวชอายุ 38 ปีที่โรงพยาบาลสรรพาวุธทหารเรือที่ชอบเรียนรู้เกี่ยวกับพยาธิสภาพและการก่อตัวของโรคชนิดต่างๆ เขาจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลในกรุงเทพฯ เมื่อเขาไม่ได้ทำงานเขาใช้เวลาส่วนใหญ่กับภรรยาของเขาบนเรือยอชท์ส่วนตัว

ที่อยู่